LOGO
TED KARABÜK KOLEJİ
Türkçe

Derslerde, Türkçeyi doğru kullanan, okuduğunu anlayan, yorumlayan ve doğru anlatabilen öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Öğrencilerimizin, Türk dilinin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları; okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. 

Derslerimizde;

  • Dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan
  • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan  
  • Eleştirel ve yaratıcı düşünen    
  • Sorumluluklarını bilen      
  • Çevresiyle uyumlu
  • Doğru karar verebilen 
  • Estetik zevk kazanan 
  • Olay, durum ve bilgilerin kendi birikimlerinden hareketle araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık haline getiren
  • Milli değerlere duyarlı birer birey olarak yetiştirmek amaçlanır.

İŞLEYİŞ :

Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin daha kalıcı olması düşüncesinden hareketle derslerimizde kullandığımız yöntem ve teknikler, öğrenci merkezli ve çoklu zekâya uygundur. Yapısalcı yaklaşım ile öğrencilerimize kalıcı bilgiler kazandırılır. Öğrenciler araştırmaya yöneltilir.
Metin inceleme ve dilbilgisi çalışmalarında çözümleme, soru- cevap, tümevarım, karşılaştırma, uygulama, okuma, tartışma, canlandırma, örnekleme ve açıklama kullanılan yöntemlerdir. Öğrencilerimizin ekip çalışmalarına severek, isteyerek katılması ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için grup çalışmalarına önem verilir. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz etkin görevler alarak kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirirler.

Ayrıca okulumuzda her sabah derse başlamadan önce 20 dakikalık "Okuma Saati" yapılır.

AMACIMIZ:                                                                    

1- Öğrencilerimize okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak,     
2- Öğrencilerimizi duygusal yönden zenginleştirmek ve onların kişisel dünyalarını geliştirmek, 
3- Okudukları eserlerle edebiyata ve sanata ilgi, sevgi duymalarını sağlamak, 
4- Öğrenciyi bedenen ve ruhen derse hazır duruma getirmek,
5- Öğrencinin okuma ve anlatma becerilerini geliştirerek sınav başarılarını artırmaktır.

"Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır."

M.K.Atatürk (1929)


 
ATATÜRK KÖŞESİ    
AtaturkKosei   
   
LİNKLER    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
   
   
   
  
   
   
Tam Eğitim Bursu Başvurusu   Okulumuz   Dönem Sonu Dergisi
Öğretmen Başvurusu   Başarılarımız   Veli Bilgilendirme Kitapçığı
Karabük Milli Eğitim Müdürülüğü   Topluluklarımız   Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Kütüphanesi   1964'ten Bugüne Okulumuz   Okunası Kitaplar
Araç Takip Sistemi   Haftasonu Kurslarımız   Faydalı Web Siteleri
Tanıtım Filmleri   TED Okullarımız   Hizmet Standartlarımız
    K12 Bütünlüğü    
         
TED Karabük Koleji © 2014 | Gizlilik Politikası  
TED KARABÜK KOLEJİ
Necatibey Caddesi No: 21 Yenişehir 78200 KARABÜK • T: (+90 370) 415 50 00 • F: (+90 370) 415 50 03 • tedkarabuk@gmail.com
vitamin
UlusalAjans
okuldadiyabet
TemizOkul