LOGO
TED KARABÜK KOLEJİ
Matematik

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.”

Mustafa Kemal Atatürk

İlköğretim matematik dersimizin genel hedeflerini şöyle sıralayabiliriz:

Öğrenci;
1. Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.
2. Matematiksel kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecektir.
3. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının
matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.
4. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve
dili doğru kullanabilecektir.
5. Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini
anlamlandırabilecektir.
6. Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecektir.
7. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
8. Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilecektir.
9. Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere
öz güvenli bir yaklaşım geliştirecektir.
10. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
11. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.
12. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir.
13. Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecektir.

 
ATATÜRK KÖŞESİ    
AtaturkKosei   
   
LİNKLER    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
   
   
   
  
   
   
Tam Eğitim Bursu Başvurusu   Okulumuz   Dönem Sonu Dergisi
Öğretmen Başvurusu   Başarılarımız   Veli Bilgilendirme Kitapçığı
Karabük Milli Eğitim Müdürülüğü   Topluluklarımız   Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Kütüphanesi   1964'ten Bugüne Okulumuz   Okunası Kitaplar
Araç Takip Sistemi   Haftasonu Kurslarımız   Faydalı Web Siteleri
Tanıtım Filmleri   TED Okullarımız   Hizmet Standartlarımız
    K12 Bütünlüğü    
         
TED Karabük Koleji © 2014 | Gizlilik Politikası  
TED KARABÜK KOLEJİ
Necatibey Caddesi No: 21 Yenişehir 78200 KARABÜK • T: (+90 370) 415 50 00 • F: (+90 370) 415 50 03 • tedkarabuk@gmail.com
vitamin
UlusalAjans
okuldadiyabet
TemizOkul