LOGO
TED KARABÜK KOLEJİ
Eğitim Programı
Hayat Bilgisi Programının vizyonu;

Mutlu bireyler yetiştirmektir.

Mutlu bireyler;

 • Öğrenmekten keyif alarak kendilerini geliştirirler.
 • Kendileri, toplumsal çevreleri ve doğa ile barışıktırlar.
 • Milletini, vatanını ve doğayı tanır ve korurlar.
 • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın getirdiği donanıma sahiptirler.
 • Değişikliklere, dinamik biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnektirler.

Türkçe Öğretim Programının Vizyonu;

 • Türkçe'yi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
 • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
 • Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan bir toplum yaratmaktır.

Matematik Programının Vizyonu;

Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşan, matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmektir.

Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan milli ve milletlerarası araştırmalar,
gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, "Her çocuk matematiği öğrenebilir." ilkesine dayanmaktadır.
Programın onemli hedefleri öğrencilerin bağımsız dusunebilme ve karar verebilme, oz duzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin gelistirilmesidir.

Sosyal Bilgiler Programının Vizyonu;

 • Çağın gerektiği bilgi, beceri ve değerlerle donanmış,
 • Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş,
 • Sosyal bilimlere ait kavram ve yöntemleri kullanan,
 • Etkin, üretken, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan,
 • Mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.
 

Yenilenen Fen ve Teknoloji Programının Vizyonu;

 • Bireysel farklılıkları ne olursa olsun öğrencilerin, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini; yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak ve öğrencileri fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmektir.

Fen, sadece dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı zamanda deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur.Bu tanımı dikkate alarak öğrencilerin fen kavramlarını ezberlemelerinin feni öğrenmeleri adına bir katkı sağlayamayacağı, esas olanın fenin araştırmacı yapısını kavramaları olduğu açıkça görülmektedir. Bu yüzden, fen ve teknoloji öğretiminde hedefimiz, öğrencilerimizin doğrudan keşif yoluyla doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmesi, öğrendikçe dünyaya bakışını revize edip yeniden yapılandırması ve giderek öğrenme hevesini geliştirmesidir. Bu doğrultuda çalışmalarımız bilimsel metotlar; gözlem yapma, hipotez kurma, test etme, bilgi toplama, verileri yorumlama ve bulguları sunma süreçlerini içerir. Derslerimizde hayal gücü, yaratıcılık, yeni düşüncelere açık olma, zihinsel tarafsızlık ve sorgulama, bilimsel çalışmalar oldukça önemlidir.

 

 • Sosyal Bilgiler Çalışması
 • Türkçe Çalışması
 • Hayat Bilgisi
 • Fen ve Teknoloji


 
ATATÜRK KÖŞESİ    
AtaturkKosei   
   
LİNKLER    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
   
   
Tam Eğitim Bursu Başvurusu   Okulumuz   Dönem Sonu Dergisi
Öğretmen Başvurusu   Başarılarımız   Veli Bilgilendirme Kitapçığı
Karabük Milli Eğitim Müdürülüğü   Topluluklarımız   Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Kütüphanesi   1964'ten Bugüne Okulumuz   Okunası Kitaplar
Araç Takip Sistemi   Haftasonu Kurslarımız   Faydalı Web Siteleri
Tanıtım Filmleri   TED Okullarımız   Hizmet Standartlarımız
    K12 Bütünlüğü    
         
TED Karabük Koleji © 2014 | Gizlilik Politikası  
TED KARABÜK KOLEJİ
Necatibey Caddesi No: 21 Yenişehir 78200 KARABÜK • T: (+90 370) 415 50 00 • F: (+90 370) 415 50 03 • tedkarabuk@gmail.com
vitamin
UlusalAjans
okuldadiyabet
TemizOkul