LOGO
TED KARABÜK KOLEJİ
Eğlenceli Bilim

Bilim Sınıfının Amaçları:

Eğlenceli Bilim Sınıfı “Çoklu Zeka Kuramı”nın esasını oluşturan görsel, sözel, bedensel ve iletişim eksenli yeteneklerin hepsinin gelişimine yardımcı olur.

Programlarımız çocukların bilgi ve becerilerini artırmaya destek olur.

 1. Çocuğun zihinsel becerilerinin gelişimine yardımcı olmak.
 2. Düşüncelerini rahatça ifade edebilme ve paylaşabilme alışkanlığı kazandırmak.
 3. Bilgiyi bulma, toplama ve yararlanma sürecini çocuğa öğreterek, bilimsel bir tutum ve tavır geliştirmek. Araştırmadan sonuca varma genelleyici ve gerçekdışı değerlendirmeler yapma, bilgiyi kaynağından araştırmayıp, kulaktan dolma bilgilerle değerlendirme, olaylara tek bir açıdan bakma gibi bilimsel olmayan tutumlardan uzak tutma.
 4. Bağımsız düşünme ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.
 5. Çocukta çevresinde olup bitenlere karşı duyarlılık kazandırmak.
 6. Çocuğa dinleme becerisi kazandırmak.

Neler öğretiliyor?

Çocuğun çevresindeki nesneler. Nesnelerin boyut, renk, şekil, ölçü gibi özellikleri ve nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, nesnelerin sınıflandırılması ve sırtlandırılması. Duyular ve işlevlerine ilişkin bilgiler. Bitki ve hayvanlar gibi diğer canlıların özellikleri, canlı ve cansız varlıklar arasındaki temel farklılıklar. Dünyamız ve uzayda oluşan olaylar ve özellikleri.

Aktif katılımı esas alır.

 • Her çocuk uygulamaya birebir katılır.
 • 4-6 yaşa uygun dizayn edilmiştir.
 • Çocukların psikomotor becerilerini ve gözlem yeteneklerini artırır.
 • Doğaya ve bilime olan ilgilerini güçlendirir.
 • Çocukların dikkat sürelerini aşmayacak şekilde uygulanır.
 • Özgürce düşünmelerini ve sorgulamalarını teşvik eder.
 • Tüm programlarımız, öğrenirken eğlenmeyi esas alır.
 • Her öğrenciye, her program sonrası o gün kendilerinin yaptıkları bir deney sonucu
  veya kullandığı bir deney aleti hediye edilir.
 • Her öğrenciye, her program sonrası o gün kendilerinin yaptıkları bir deney sonucu veya kullandığı bir deney aleti hediye edilir.
 • Her dönem sonrası tüm çocuklara “Minik Bilim Çocuğu” sertifikası verilir.
 

   
Tam Eğitim Bursu Başvurusu   Okulumuz   Dönem Sonu Dergisi
Öğretmen Başvurusu   Başarılarımız   Veli Bilgilendirme Kitapçığı
Karabük Milli Eğitim Müdürülüğü   Topluluklarımız   Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Kütüphanesi   1964'ten Bugüne Okulumuz   Okunası Kitaplar
Araç Takip Sistemi   Haftasonu Kurslarımız   Faydalı Web Siteleri
Tanıtım Filmleri   TED Okullarımız   Hizmet Standartlarımız
    K12 Bütünlüğü    
         
TED Karabük Koleji © 2014 | Gizlilik Politikası  
TED KARABÜK KOLEJİ
Necatibey Caddesi No: 21 Yenişehir 78200 KARABÜK • T: (+90 370) 415 50 00 • F: (+90 370) 415 50 03 • tedkarabuk@gmail.com
vitamin
UlusalAjans
okuldadiyabet
TemizOkul