LOGO
TED KARABÜK KOLEJİ
Amaç ve İlkeler

Kurumumuz bünyesinde bulunan ölçme ve değerlendirme biriminin temel amacı; eğitim programına paralel ve kurumun hedefleri doğrultusunda objektif ölçme araçları hazırlanmasına yardımcı olmak, öğrencilere uygulanan sınav sonuçlarının değerlendirilmek ve bunları raporlaştırmak, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını ölçmek için zümre öğretmenlerimizin her düzeyde ve konuda oluşturduğu sorulara ve öğretmenlerimizin diğer ihtiyaçlarına rehberlik etmekteyiz. Bunu yaparken sınavların geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yürütmekte, madde analizleri ile soruları kontrol etmekteyiz. Bunun yanı sıra öğrencileri araştırmaya yönlendirecek, onların problem çözme, eleştirel düşünme, günlük hayatla ilişkilendirme gibi becerilerini geliştirecek sorular oluşturulmasına yardımcı olmaktayız.

“Eğitimde Tam Öğrenme” modeline göre eğitimimizi şekillendirmekte ve bütün öğrencilerin gereken zaman ve çalışma sonucunda hedeflere ulaşabileceğini ilke olarak benimsemekteyiz. Bu sebeple öğretim süreci boyunca öğrencilerimizin akademik başarıları takip etmekte, bunların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmakta ve ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerle raporlarımızı paylaşmaktayız. Dönem ve yıl boyunca öğrencilerimize verilen bilgilerin kalıcılığını görmeyi ve varsa unutulan bilgilerin tespit edilip giderilmesini amaçlayan "Hazır Bulunuşluk Sınavları" ve her ay düzenli olarak yapılan "İzleme ve Tarama Testleri" ve dönem içinde yapılan "Yazılı ve Sözlü Sınavlar" ölçme ve değerlendirme birimimize tabidir ve çalışmalarımızı yoğunlukla bu sınavlarla yürütülmektedir.   Biriminin yaptığı tüm bu çalışmalarda; bireysel başarılar ve okul başarısı takip edilerek başarılarımızın hep daha ileriye ve daha iyiye doğru yükseltilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin hangi konuyu ne kadar öğrendiği tespit edilmekte ve ihtiyaca göre bireye, gruba veya tüm sınıfa uygulanacak etütler, tekrarlar, konu özetleri, çalışma kâğıtları ile eksikler giderilmektedir.

Okulumuz Ölçme-Değerlendirme Birimi tarafından öğrencilerin başarılarını objektif ve doğru biçimde ölçen, güvenirlik ve geçerlikleri hesaplanmış, kapsamı doğru belirlenmiş, hedef davranışa en uygun her soru düzeyinde kolay uygulanabilen soru bankası oluşturulmaktadır. Bu soru bankası sayesinde öğretmenlerimiz titizlikle oluşturulmuş çok sayıda soruya ulaşabilmekte, açık ve anlaşılır biçimde ifade edilen sorularla testlerini oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra testi oluşturacak maddeler, konuları, soru güçlüğü tahminleri, soru düzeyleri gibi özellikleri göz önünde tutularak testler son şeklini alır ve nitelikle sorularla öğrenci başarısı ölçülür ve test sorularında aksayan, öğrencinin yanlış anlamasına neden verebilecek sorular hemen tespit edilerek, arşivden çıkarılır.


 
ATATÜRK KÖŞESİ    
AtaturkKosei   
   
LİNKLER    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
   
   
   
  
   
   
Tam Eğitim Bursu Başvurusu   Okulumuz   Dönem Sonu Dergisi
Öğretmen Başvurusu   Başarılarımız   Veli Bilgilendirme Kitapçığı
Karabük Milli Eğitim Müdürülüğü   Topluluklarımız   Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Kütüphanesi   1964'ten Bugüne Okulumuz   Okunası Kitaplar
Araç Takip Sistemi   Haftasonu Kurslarımız   Faydalı Web Siteleri
Tanıtım Filmleri   TED Okullarımız   Hizmet Standartlarımız
    K12 Bütünlüğü    
         
TED Karabük Koleji © 2014 | Gizlilik Politikası  
TED KARABÜK KOLEJİ
Necatibey Caddesi No: 21 Yenişehir 78200 KARABÜK • T: (+90 370) 415 50 00 • F: (+90 370) 415 50 03 • tedkarabuk@gmail.com
vitamin
UlusalAjans
okuldadiyabet
TemizOkul