LOGO
TED KARABÜK KOLEJİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ted Karabük Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü öğrenciye, Türk Milli Eğitim politikası doğrultusunda genel amaçlarına, ilkelerine ve Atatürk’ün laiklik ilkesine uygun din, İslam dini ve ahlak bilgisiyle ilgili yeterli temel bilgiyi kazandırmayı; böylece Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini sağlamayı, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca bazı sınıflarda az sayıda da olsa Musevilik, Hıristiyanlık ve diğer dinlere mensup öğrencilerin bulunabileceği de dikkate alınarak, milli kültür unsurlarını ve genel kültürü destekleyici nitelikte olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programlarına uygun olarak İslamiyet, Musevilik, Hıristiyanlık ve diğer dinler hakkındaki bilgilere de yer verilmektedir.

Dini bilgiler yanında milli birlik ve beraberliği kazandırıcı sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici vatan, millet, bayrak, şehit ve gazi gibi milli değerler kazandırıcı yüce kavramların öğrencilerin zihninde yer etmesine özen gösterilmektedir. Müslümanlığın hurafeden uzak, akılcı ve çağdaş bir din olduğu çeşitli örneklerle kavratılmaktadır.

Konuların işlenmesinde Müslümanlığın kuru bilgilerden ibaret belli kalıplar ve belli davranışlar olmadığı açıklanarak sürekli canlılık ve ilerleme isteyen (aktif) bir din olduğu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak tutulmayacaktır.

Derse geçmeden önce öğrencinin dikkatini çekmek amacıyla hayattan alınan kıssalar veya hikayeler anlatılmaktadır.Genellikle bu hikayeler o günkü dersimizin konusuyla alakalı oldugu için öğrenciler hem daha iyi dersi anlamakta hem de öğrenciler dersten zevk alması artmaktadır.Sure ve duanın öneminden bahsederek sure ve dua ezberlerimizi yapmaktayız ve yanlış ezberlerimizi düzeltmekteyiz.

Öğrencilere ahlaki ve kültürel açıdan gelişmesi ve ilerlemesi için saygıyı ve sevgiyi dış dünyaya aktarabilmesi ve derslerinde başarılı olabilmesi ve dinini düzgün ve tam öğrenebilmesi için çalışmalarım devam edecektir.


 
ATATÜRK KÖŞESİ    
AtaturkKosei   
   
LİNKLER    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
   
   
   
  
   
   
Tam Eğitim Bursu Başvurusu   Okulumuz   Dönem Sonu Dergisi
Öğretmen Başvurusu   Başarılarımız   Veli Bilgilendirme Kitapçığı
Karabük Milli Eğitim Müdürülüğü   Topluluklarımız   Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Kütüphanesi   1964'ten Bugüne Okulumuz   Okunası Kitaplar
Araç Takip Sistemi   Haftasonu Kurslarımız   Faydalı Web Siteleri
Tanıtım Filmleri   TED Okullarımız   Hizmet Standartlarımız
    K12 Bütünlüğü    
         
TED Karabük Koleji © 2014 | Gizlilik Politikası  
TED KARABÜK KOLEJİ
Necatibey Caddesi No: 21 Yenişehir 78200 KARABÜK • T: (+90 370) 415 50 00 • F: (+90 370) 415 50 03 • tedkarabuk@gmail.com
vitamin
UlusalAjans
okuldadiyabet
TemizOkul